Начало Диамантено пробиване на бетон Диамантено рязане на бетон Боркорони Диамантено пробивни машини Контакти

РЯЗАНЕ НА БЕТОН С РЪЧНА МАШИНА

- Рязане на подове и стени, минимални корекции по отвори за врати и прозорци,рязане на бетонови и други тръби и панели.

- Изключително удобна за употреба на места където е трудно да се достави трифазно електричество.

- Дълбочина на рязане – 16см и 32см при достъп от двете страни.

Условия за работа : монофазен ток и течаща вода

Цена: в зависимост от обема и спецификата на работата

РЯЗАНЕ НА БЕТОН СЪС СТЕНОРЕЗНА МАШИНА

Технически условия за работа при рязане
Ние предлагаме услуги за нарязване на строителни конструкции от стоманобетон, бетон и други твърди строителни материали. Притежавайки съвременна високопроизводителна техника и висококвалифициран персонал, ние можем да работим по нарязване на конструкции от стоманобетон с различна степен на армиране, на бетон, на тухли и на други строителни материали с диамантен инструмент. Нарязването може да се извършва върху хоризонтални и вертикални плоскости. Дейността се извършва с висока степен на точност, в резултат на което се получават равни плоскости, които не изискват големи разходи при обработване.
Дейността се изпълнява със специализирана машина, която се състои от двигател, релси със система за подаване на двигателя и диамантен диск. Задвижването на диска, преместването и поставянето се извършва с помоща на хидравлика. Диамантеният диск се състои от шайба със зададен диаметър и запоени на нея сегменти с диаманти. Закрепването към двигателя на работната машина става с помощта на специален фланец. Хидравличния агрегат се охлажда с течаща вода с дебит 10 литра в минута. Диамантеният диск също трябва да се охлажда с вода, която предотвратява от отпояване сегментите и осигурява износа на отработения материал извън зоната на рязане. За извъшването на дейноста на вашия обект трябва да има трифазно електричество 15-32 кВт и източник на течаща вода.

РЯЗАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН С ФУГОРЕЗ

-Рязане на хоризонтални повърхности от пресен(свеж) бетон, асфалт, армиран бетон или други строителни материали с фугорези.
На открити пространства – бензинови и дизелови двигатели.
В закрити пространства – електрически двигатели.
-Дълбочина на рязане – 35см.
Цена: в зависимост от обема и спецификата на работата

РЯЗАНЕ НА АРМИРАН БЕТОН С ДИАМАНТЕНО ВЪЖЕ

Нарязване с диамантено въже
Ние предлагаме услуги по нарязване на строителни конструкции от стоманобетон, бетон и други твърди строителни материали с използване на диамантено въже. Притежавайки съвремена високопроизводителна техника и висококвалифициран персонал, ние можем да работим по нарязване на конструкции от стоманобетон с всяка степен армиране, на бетон, на тухли и други строителни материали с диамантен инструмент. Нарязване може да се извършва върху хоризонтални и вертикални плоскости.